DEJAVNIKI USPEHA VIRALNEGA OGLAŠEVANJA

V zadnjih letih se je s hitrim tehnološkim razvojem spremenil tudi svet trženjskega komuniciranja. Podjetja in oglaševalske agencije so tako dobile priložnost, da pokažejo, koliko inovativnosti premorejo in kako lahko v svoje delo vnesejo nove izzive. Blagovne znamke so tako doživele ponoven preporod in priložnost za nov razcvet. V ospredje sta stopila predvsem interaktivno povezovanje porabnika z blagovno znamko in njegovo soustvarjanje le te.

Porabnik si vse bolj želi, da bi podjetje upoštevalo njegovo mnenje, in komunicira dvosmerno. To mu daje občutek, da z blagovno znamko gradi odnos, zaradi katerega jo poosebi in vzljubi. Zato morajo biti skrbniki blagovnih znamk odzivni na kakršnakoli vprašanja in pripravljeni na stalno dvosmerno komunikacijo. Tako kot spremenjena vloga porabnika se spreminjajo tudi najbolj učinkovite tehnike trženjskega komuniciranja, s katerimi blagovno znamko čim bolj približamo porabniku. Pri tem se vse večji pomen pripisuje viralnemu oglaševanju preko spletnih komunikacijskih orodij.

Kot rečeno, brez nove tehnologije tudi viralno oglaševanje ne bi moglo biti takšno, kot je. Priložnost za njegovo veljavo in vse boljše rezultate so omogočila predvsem družbena omrežja, ki dajejo možnosti, da lahko porabniki sporočila blagovnih znamk enostavno in hitro širijo med svoje sledilce in prijatelje. Viralno oglaševanje tako predstavlja zelo učinkovito in stroškovno precej sprejemljivo metodo, preko katere blagovne znamke gradijo svojo vlogo.

DEJAVNIKI VIRALNE KAMPANJE

Ključni dejavniki pri viralnem oglaševanju so učinkovitost nenaročenih spletnih vsebin, ustvarjanje zavedanja, vzbujanje zanimanja in generiranje prodaje ali poosebljanja izdelkov. To pa ni najlažje, saj so porabniki ob bombardiranju informacij vse manj pozorni. Prav zato morajo biti podjetja v prvem koraku zelo pozorna, da pri viralnem trženju razmišljajo o vsebini in sporočilu, ki pritegne pozornost, bodisi zelo osebno ali komercialno prikrito. Poleg tega, da mora biti oglas lep in privlačen, moramo tudi razumeti, katere dejavnike je treba vključiti, da bodo ljudje o kampanji govorili.

Oglas mora biti zabaven, hkrati pa mora vključevati komponente, ki bodo za gledalca ali bralca zanimive in jih bo pripravljen deliti naprej. Izbrati je treba vsebino, s katero se identificira veliko število porabnikov in bo zato posledično večja verjetnost, da bodo sporočilo delili z drugimi. Treba je paziti, da pri gledalcih izzovemo čustva. Če porabniki ob gledanju vsebine ne bodo občutili nobenih čustev, je malo verjetno, da bodo kampanjo delili naprej. Čeprav se vsebine, ki vzbujajo negativna čustva, bolj verjetno delijo naprej, bodo porabniki prav tako delili takšne, ki vsebujejo zelo pozitivna čustva.

Za uspešen viralni oglas je pomembno, da se izvaja na trgu preko vidnega izdelka in da je kampanja zasnovana na dokaj preprost način – s preprosto kreativno idejo. Naslednji dejavnik uspešnosti je, da viralnost ni preveč očitna. Če se bodo sejalci počutili izkoriščene, bo to spremenilo celotno podobo blagovne znamke in viralne kampanje, kar lahko povzroči nasproten učinek, torej širjenje negativnih informacij o blagovni znamki.

Raziskave so pokazale, da ljudje veliko prej verjamejo vsebinam, ki so del negativnega viralnega trženja kot pozitivnega, še posebej, če prejemnik ali iskalec vsebin nima informacij ali izkušenj glede določenega izdelka ali storitve. Četudi izdelek ali storitev spada v višji cenovni razred, bodo porabniki prej verjeli negativnemu viralnemu oglaševanju kot pozitivnemu. Negativne govorice se širijo veliko lažje kot pozitivne, zato je v takšnih primerih zelo pomembno, da imajo podjetja pripravljeno strategijo, kako spremeniti negativne govorice v pozitivne, torej negativno viralno trženje v pozitivno.

Za podjetja je ključnega pomena, da vedo, komu želijo razširiti informacijo glede izdelka, blagovne znamke ali storitve, saj to pomembno vpliva na uspešnost širjenja informacij na spletu. V času viralne kampanje je veliko lažje, če podjetje razume vedenje porabnikov in zakaj bi bili pripravljeni širiti določeno akcijo. Poleg ciljne skupine pa je tudi pomembno, da tržniki zelo dobro premislijo o času in kraju lansiranja viralne kampanje. Za današnji uspeh se je treba na začetku viralnega oglaševanja povezati z ljudmi, ki so v središču konverzacije. Posebno pozorni moramo biti na to, da z oglaševanjem dosežemo odločevalce, ki imajo vpliv na odločitve drugih. Odločevalci so dobro povezani in imajo povezave do bistveno večje skupine ljudi kot povprečen uporabnik družbenih omrežij in skupnosti.

Prvi stik porabnika z viralnim oglasom je velikokrat dosežen s procesom sejanja, ki sporočilo, za katerega želimo, da bi postalo viralno, dostavi izbranim porabnikom, ti pa ga nato širijo dalje preko svojih družbenih omrežij. Začetek viralnega procesa tako lahko zaznamuje sejalna strategija, v katero je vključen, koliko začetnih semen (porabnikov) potrebujemo, da viralno vsebino razširimo, in kakšen tip porabnika bomo uporabili za začetno seme. Ključnega pomena je izbira pravega porabnika (semena), saj to vpliva na kasnejši viralni proces. Kampanja se ne širi sama od sebe, ampak – kot rečeno – od posameznika do posameznika. Ljudje, ki posredujejo viralna sporočila, jih večinoma širijo prostovoljno. To povečuje verodostojnost prenesenega sporočila in dosega občinstvo, ki je v tem primeru veliko bolj pripravljeno prisluhniti ali prebrati širjeno sporočilo. Razlog za to je, da pošiljatelj vsebine ve, kdo je vključen v njegovo »omrežje« in koga bi sporočilo o izdelku ali storitvi lahko zanimalo. Če je nekdo plačan, da promovira izdelek, se pri ljudeh takoj pojavi dvom o verodostojnosti prenašalca.

 

 

 

 

 

 

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.