Kakšno energijo širi naša blagovna znamka?

Zadnji dve leti se veliko ukvarjam z zavestnim ustvarjanjem, predvsem v pogledu kreiranja zavestnih blagovnih znamk. Želel sem stopiti dlje od klasičnih prijemov v duhu PR dogodkov, ko se blagovna znamka podpisuje kot zavestna zaradi donacije, ki jo podkrepi z obsežno oglaševalsko kampanjo, in se spraševal, kako ugotoviti, kakšen je resnični vpliv blagovne znamke na energijo ljudi.

sputnik
Foto: Boštjan Jamšek

Izhajam iz tega, da je povsem razumsko, da nekdo, ki je vesel in razigran, v družbo prispeva dobro energijo, in obratno, nekdo, ujet v negativna čustva, okolico obremeni. Podobno je z novicami – vse več je ljudi, ki so ozavestili, da gledanje poročil z vsemi negativnimi novicami znižuje raven njihove energije, zato so televizijo preprosto ukinili in tako prekinili zniževanje svoje vibracije. Zanimalo me je, kako tovrstne vplive meriti  nivoju blagovne znamke in se prepričati, da slednja vnaša dobro energijo.

Svet energij mi je od nekdaj blizu in v tem pogledu smo v ENKI marsikateri projekt vrednotili skozi sito energije, ki jo prinaša. Če smo pred skoraj 15 leti pisarne urejali po načelih Feng Shui in so kristali ali energijsko čiščenje prostora danes praksa, me žene želja, da na dokazljiv način merimo energijski vpliv tistega, kar ustvarimo, na prostor in ljudi.

Gre za pravi namen. Še vedno živimo v svetu, ki se žene za denarjem in močjo, čeprav se pojavlja vse več svetlih izjem. Če smo iskreni, večino komunikacijskih sredstev usmerimo v elemente, ki zadovoljujejo ego, naj si bo to večja tržna moč, prodaja, dobiček, nagrade, … V ENKI pa se želimo usmeriti v srce in okoli prave namere ustvariti zavestne zgodbe, ki našteto dosegajo kot posledico, ne primarni cilj.

Znano je, da oglasi prevzamejo čute ljudi, s tem pa vstopajo v podzavest in vplivajo na njihove, kasneje zavestne odločitve. V tem pogledu smo oglaševalci magi, ki ustvarjamo potrebe in sprožamo vedenje. Znakovne pojavnosti ustvarjamo kot entitete, ki jih ustvarja usmerjena pozornost. Gre za strukture, v katere  vnašamo svoj značaj, namen, motiv, raven zavesti, razmišljanje in še kaj ter posledično ta vložek širijo navzven.

Pa se kdaj vprašamo o naši odgovornosti tovrstnega delovanja? Je zavestno ustvarjati blagovno znamko, ki vpliva na podzavest s ciljem večje prodaje? Je odgovorno, če v ustvarjalni proces vnašamo nizko vibracijo, ki jo povzročijo npr. slabi odnosi, prekratki roki, splošno nezadovoljstvo in podobno?

V ENKI smo postavili namero, da soustvarjamo zavestne blagovne znamke. Opredelimo jih kot tiste, ki na pravi način odgovorijo na resnične potrebe. V tem pogledu pa je pomembna tudi energija, ki jo vnašajo v prostor, ta pa je skupek vsega, tudi našega ustvarjalnega procesa.

Ker v poslovnem svetu še ni praksa, da bi tovrstne zgodbe ustvarjali v meditacijah ali s šamani, sem iskal načine, ki znanstveno podpirajo in potrjujejo energijski vpliv znakov blagovne znamke na prostor in ljudi. Raziskovanje je vodilo do Kirlianove fotografije in GDV (Gas Discharge Visualization)  tehnike dr. Korotkova kot znanstveno proučene metode, razvite s strani Tehnične univerze SPIFMO v St. Petersburgu, ki je v Rusiji uveljavljena kot uradna metoda analiziranja in diagnosticiranja.

Začelo se je leta 1993, ko je Simon Kirlian položil roko na blazino in opazil preskok iskre na spodaj ležečo elektrodo. Zanimalo ga je, če je efekt iskre dovolj močan, da bi ga zabeležil fotografski papir. Med roko in elektrodo je položil fotografski papir in v popolni temi znova sprožil aparat. Ko je papir razvil in ga fiksiral, je opazil obris svoje roke. Tako je nastala prva Kirlianova fotografija in prvo opažanje človekovega subtilnega energetskega polja ter njegovih defektov.

gdv

 

GDV je tako kompleksna interakcija med električnim poljem in ionizacijo plinov, ki poteka med merjenjem. Pod prozorno elektrodo je nameščena posebna video kamera, kjer pretvornik digitalizira posneto sliko in jo prenese v računalnik. GDV grami so obdelani v posebej zato razviti programski opremi,  ki nam omogoča analizo stanja človeka ali pa objekta, simbola in prostora. Kaže nam, kakšne vibracije v prostor oddaja posamezen znak ali predmet, pa tudi, kako vpliva na človeka. Na ta način lahko povsem objektivno in znanstveno dokažemo, kakšno raven energije in vpliv ima znak ali predmet.

Uporabo moderne računalniške GDV tehnologije vidim kot potencial za inovativne eksperimente na področju telepatije, energijskega zdravljenja in vpliva različnih dejavnikov v prostoru. Predvsem iščem načine, kako objektivno meriti vpliv znakovnih pojavnosti blagovne znamke, npr. logotipa, spletne strani, oglasa ali drugih.

Zanimiva se mi zdi primerjava količine in vrste energije, ki jih različni vizualni znaki izžarevajo. Ker vsak predmet izžareva energijo, tako lažje izberemo tistega, ki širi visoko raven in stremi k umirjenosti, izločimo pa druge, ki povzročajo energetsko nelagodje, nemir in kaos.

V tem pogledu postavljam hipotezo, da lahko z različnimi vizualnimi sredstvi dokazano bolje vplivamo na ljudi in jim vzbudimo prijetne občutke v stiku z našo blagovno znamko in obratno. Tako tudi vidim potencial razvoja zavestne blagovne znamke, ki preverjeno širi dobro vibracijo, posledica katere je priljubljenost, pri tem pa so boljša prodaja, večji tržni delež in drugi klasični kazalniki posledica, ne cilj.

Da ne bom zgolj teoretiziral, bom predstavil enostavni primer tovrstne analize, ki smo ga opravili na primeru blagovne znamke ENKI, natančneje simbola, ki jo podpira.

Nekega dne sem med meditacijo začutil simbole, ki naj bi podprli zgodbo ENKI-ja. Pograbil sem list papirja in si zapisoval, kar je prihajalo v energijsko polje. Kasneje je nastalo 7 spodaj prikazanih simbolov, ki danes podpirajo naše soustvarjanje.

ENKI simboli

Danes se bom osredotočil na simbol delfina. Hipoteza je bila, da v naš ustvarjalni proces prinaša kreativnost, veselje, radost, sočutje in iskrivo radovednost. To pa smo želeli preveriti tudi znanstveno.

S tem simbolom smo podprli našo vrednoto: »Ustvarjamo, skupaj« in za raziskavo primerjali različico plakata z in brez simbola delfina. Zanimalo nas je, ali simbol dviguje raven energije in povzroči neko pozitivno spremembo ali upad energije.

Plakat delfin

 

V sobi brez ljudi smo uporabili senzor Sputnik, ki v kombinaciji z GDV napravo zaznava energijo v prostoru in ustrezne programe, ki rezultate interpretirajo v nam razumljivem jeziku. Kot razberete na spodnji sliki, se je, na plakatu s simbolom, energijska vrednost statistično pomembno povečala. To potrjuje, da je znak primeren za uporabo, saj z njim poskrbimo za dvig energije.

Meritve 1

 

Merili smo tudi stopnjo kaosa. Iz izsledka raziskave lahko razberemo, da gre, pri posnetkih pri plakatu s simbolom, stopnja entropije navzgor, kar pomeni, da vzbudi dogajanje, radost, zanimanje. Ne povzroča umirjenosti, pač pa akcijo, kar je dobro, saj si želimo med ekipo spodbuditi ustvarjalnost.

Meritve 2

 

Tako smo, s pomočjo znanstveno sprejete tehnologije, preverili hipotezo in se prepričali, ali simbol na pravi način podpira kreativni proces. Tudi v praksi, merjeno preko mesečnih anket zadovoljstva, lahko potrdim, da so simboli ekipo povezali v še boljši ustvarjalni proces, katerega posledica so odlični rezultati na projektih, nenazadnje tudi 6. naziv najboljše spletne agencije leta v zadnjem desetletju. A bolj kot hvalnica egu, je v ospredju namera, da podpremo vizije zavestnih blagovnih znamk na pravi način.

Raziskavo je seveda moč razširiti in meriti pretočnost, izbrati prave barve, postavitve ipd., analiziramo lahko tudi vpliv na posameznike, a je nekje treba začeti. Kamera v tem pogledu nima omejitev.

Ob tem poudarjam, da smo na začetku raziskovalne zgodbe in se veselim tistih, ki boste proces podprli z dodatnimi idejami, tudi tako, da mi pišete na jaka@enki.si. Verjamem namreč v prihodnost, ko v oglaševanju zavestno ustvarjamo blagovne znamke z namero, da te v prostor vnašajo blagodejno energijo in energijsko podpirajo ljudi.

OP: Raziskava je bila opravljena pod vodstvom Katje Jelovčan, ki ima preko 20 let izkušenj z delom z GDV tehnologijo in sodeluje z Dr. Korotkovim ter znanstveniki iz vsega sveta.

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.