BLOG

USPEH VIRALNEGA OGLAŠEVANJA

V zadnjih letih se je s hitrim tehnološkim razvojem spremenil tudi svet trženjskega komuniciranja. Podjetja in oglaševalske agencije so tako dobile priložnost, da pokažejo, koliko inovativnosti premorejo in kako lahko v svoje delo vnesejo nove izzive. Blagovne znamke so tako doživele ponoven preporod in priložnost za nov razcvet. V ospredje sta stopila predvsem interaktivno povezovanje porabnika z blagovno znamko in njegovo soustvarjanje le te.

Večja vpletenost uporabnika

Kot rečeno, brez nove tehnologije tudi viralno oglaševanje ne bi moglo biti takšno, kot je. Priložnost za njegovo veljavo in vse boljše rezultate so omogočila predvsem družbena omrežja, ki dajejo možnosti, da lahko porabniki sporočila blagovnih znamk enostavno in hitro širijo med svoje sledilce in prijatelje. Viralno oglaševanje tako predstavlja zelo učinkovito in stroškovno precej sprejemljivo metodo, preko katere blagovne znamke gradijo svojo vlogo.

Dejavniki viralne kampanje

Oglas mora biti zabaven, hkrati pa mora vključevati komponente, ki bodo za gledalca ali bralca zanimive in jih bo pripravljen deliti naprej. Izbrati je treba vsebino, s katero se identificira veliko število porabnikov in bo zato posledično večja verjetnost, da bodo sporočilo delili z drugimi. Treba je paziti, da pri gledalcih izzovemo čustva. Če porabniki ob gledanju vsebine ne bodo občutili nobenih čustev, je malo verjetno, da bodo kampanjo delili naprej. Čeprav se vsebine, ki vzbujajo negativna čustva, bolj verjetno delijo naprej, bodo porabniki prav tako delili takšne, ki vsebujejo zelo pozitivna čustva.

Preprosta kreativna ideja

Raziskave so pokazale, da ljudje veliko prej verjamejo vsebinam, ki so del negativnega viralnega trženja kot pozitivnega, še posebej, če prejemnik ali iskalec vsebin nima informacij ali izkušenj glede določenega izdelka ali storitve. Četudi izdelek ali storitev spada v višji cenovni razred, bodo porabniki prej verjeli negativnemu viralnemu oglaševanju kot pozitivnemu. Negativne govorice se širijo veliko lažje kot pozitivne, zato je v takšnih primerih zelo pomembno, da imajo podjetja pripravljeno strategijo, kako spremeniti negativne govorice v pozitivne, torej negativno viralno trženje v pozitivno.

Razumeti potrošnike

Prvi stik porabnika z viralnim oglasom je velikokrat dosežen s procesom sejanja, ki sporočilo, za katerega želimo, da bi postalo viralno, dostavi izbranim porabnikom, ti pa ga nato širijo dalje preko svojih družbenih omrežij. Začetek viralnega procesa tako lahko zaznamuje sejalna strategija, v katero je vključen, koliko začetnih semen (porabnikov) potrebujemo, da viralno vsebino razširimo, in kakšen tip porabnika bomo uporabili za začetno seme. Ključnega pomena je izbira pravega porabnika (semena), saj to vpliva na kasnejši viralni proces. 

Kampanja se ne širi sama od sebe, ampak – kot rečeno – od posameznika do posameznika. Ljudje, ki posredujejo viralna sporočila, jih večinoma širijo prostovoljno. To povečuje verodostojnost prenesenega sporočila in dosega občinstvo, ki je v tem primeru veliko bolj pripravljeno prisluhniti ali prebrati širjeno sporočilo. Razlog za to je, da pošiljatelj vsebine ve, kdo je vključen v njegovo »omrežje« in koga bi sporočilo o izdelku ali storitvi lahko zanimalo. Če je nekdo plačan, da promovira izdelek, se pri ljudeh takoj pojavi dvom o verodostojnosti prenašalca.

Skupaj
ustvarimo
nekaj odličnega

(ali pokličite: 01 620 3370)

Kontakt

Izpolnite obrazec in nam na kratko opišite vaše želje. Predstavnik ENKIpe vas bo kmalu kontaktiral z odgovorom. Se slišimo!