BLOG

PRILOŽNOST ZA DRUGAČNE INOVACIJE

Pomanjkanje surovin, daljši dobavni roki, nedobavljivost nekaterih izdelkov in novi varčevalni zakoni so pretresli razmišljanje o obilju, ki temelji na nedotakljivi dostopnosti, priročnosti in hitrosti.

Razumevanje »inovacije« in »biti inovativen«.

Za tiste, ki so imeli obilje za samoumevno, je tovrstna izkušnja vpogled, kakšna bi bila videti prihodnost s pomanjkanjem zalog.

Miselnost obilja je prešla v aktivno uresničevanje trajnostnih pristopov, oblikovanje ravnovesja med cenovno dostopnostjo in trajnostjo pa je lahko naslednja velika priložnost za blagovne znamke. Govorimo o drugačnem razumevanju »inovacije« in »biti inovativen«.

Čeprav je pomanjkanje v dobavni verigi le začasen izziv, pa upamo, da bo vpliv ostal in odprl vrata za spremembo našega razmišljanja o izobilju, zlasti v zvezi z okoljem.

Pomanjkanje blaga bi lahko vplivalo na moralo kupcev, zato bodo lastniki blagovnih znamk morali biti pripravljeni na upravljanje njihovih pričakovanj glede trajnosti.

Menite, da bi se današnje inovacije morale nujno opirati na »novo«?

Izziv je v inovacijah in oblikovanju ravnovestja med dostopnostjo in trajnostjo

Čedalje več kupcev pri odločanju o nakupu pretehta med dobrim za planet in uporabnim za zadovoljitev posameznikovih osnovnih potreb. Razumevanje tega ravnovesja bi moralo biti v središču trajnostnih inovacij blagovnih znamk - tako kratkoročno kot dolgoročno.

Da bi dosegli napredek na tem področju, je potrebna sprememba miselnosti, da inovacije ločimo od pojma »novo«. Pogosto je rečeno, da morajo ljudje spremeniti vedenje, vendar je to težko storiti, če se na njih nenehno vpliva drugače. Da se bo trajnostno vedenje obdržalo, bodo morale blagovne znamke razmišljati drugače.

»Manj« ne pomeni nujno »izgube«

Pomanjkanje priročnih rešitev za popravilo pomeni, da je pogosto lažje kupiti povsem nov izdelek. Za blagovne znamke bi to lahko rešili z novimi storitvami, ki bi ustregle tako kupcem kot vladnim premikom.

V boju proti načrtovanemu zastaranju tehničnih naprav se pojavlja gibanje »pravica do popravila«, ki ga je v svoj model uvedlo tudi podjetje Patagonia, Inc. Ameriški trgovec z vrhnjimi oblačili in uporabnimi dodatki je svojim kupcem že omogočil popravilo kupljenih izdelkov.

Tudi Evropska komisija je septembra lani predlagala zakon, ki naj bi proizvajalce prisilil k oblikovanju univerzalne rešitve za polnjenje telefonov in malih elektronskih naprav, da bi spodbudili ponovno uporabo obstoječih polnilnikov in zmanjšali količino odpadkov.

Se sliši osvobajajoče?

Krhke dobavne verige so lahko priložnost za regeneracijo, ki tradicionalni model »vzemi, naredi, odstrani« nadomešča s krožnim in bolj trajnostnim pristopom.

Blagovne znamke se soočajo s pomembno nalogo vzpostavitve trajnostnega načrta, ki bo podjetje in uporabnike pripeljal do neto nevtralnosti - in še dlje, do pozitivnega vpliva na naravo.

Z inovativnimi pristopi postanite zgled in navdih ne le za potrošnike, temveč tudi za druge blagovne znamke.

Skupaj
ustvarimo
nekaj odličnega

(ali pokličite: 01 620 3370)

Kontakt

Izpolnite obrazec in nam na kratko opišite vaše želje. Predstavnik ENKIpe vas bo kmalu kontaktiral z odgovorom. Se slišimo!