Filozofska fakulteta

Lastnik

Filozofska fakulteta

Ime projekta

Filozofska fakulteta

Opis projekta

Filozofska fakulteta v Ljubljani, ki velja za najstarejšo in največjo humanistično in družboslovno fakulteto v državi, nam je zaupala prenovo spletnega nastopa.

Cilj je predstaviti delovanje fakultete na enotni platfomi. Ta pokriva 31 znanstvenih področij in je razdeljena v 21 oddelkov, ki so do sedaj večinoma komunicirali preko lastnih spletnih strani. Glavni izziv je bil tako združiti velikost fakultete in heterogenost posameznih oddelkov na enotni platformi z enotno uporabniško izkušnjo.

Ciljne skupine

Bodoči študentje
Obstoječi študentje
Profesorji
Znanstvena javnost
Mediji

Filozofska fakulteta

Glavne aktivnosti

Prenovljena spletna platforma Filozofske fakultete v Ljubljani preko vstopnih točk, ki so zbirniki aktualnih in izpostavljenih vsebin, seznanja uporabnika s ponudbo študijskih programov in aktivnim dogajanjem na fakulteti ter ga strateško vodi v globino glede na izkazan interes. Preko vsebinskega dela v obliki poglobljenih prispevkov in video vsebin pa uporabnike integriramo v kritično razmišljanje Filozofske fakultete.

V današnjem času je zagotavljanje točnosti informacij bistvenega pomena, zato smo vzpostavili integracijo z zalednim sistemom, ki omogoča avtomatično osveževanje raznovrstnih informacij, ki se posledično urejajo zgolj na enem mestu.

Zaradi obsežnosti spletne strani, postavitve več kot 21 oddelkov in enot znotraj ene platforme, ki jo ureja skoraj 50 urednikov z različnimi nivoji dostopa, in ogromne količine podatkov, ki so povezani z zalednim sistemom, smo izbrali urejevalnik Drupal, ki lahko podpre takšno zahtevno strukturo.

Uporabniška izkušnja

Z enotno uporabniško izkušnjo smo dosegli, da se uporabnik ves čas nahaja na spletni strani Filozofske fakultete, čeprav prebira vsebino na straneh posameznega oddelka.

Komunikacija do uporabnika je posledično enotna, tovrstna zasnova pa omogoča enostavno prehajanje med vsebinami različnih oddelkov, ne da bi se pri tem spremenila uporabniška izkušnja.

Filozofska fakulteta
Filozofska fakulteta
Filozofska fakulteta
Filozofska fakulteta

Rešitve, ki prinašajo rezultate

Strategija spletne platforme je uporabniku ponuditi enotno uporabniško izkušnjo in ažurne informacije o študiju v realnem času, s čimer postane spletno mesto glavno komunikacijsko orodje za ciljne skupine. Odzivi in analize kažejo, da je uporabniška izkušnja uporabnike prepričala.

Z vidika Filozofske fakultete v Ljubljani tovrstni pristop prinaša poenoteni komunikacijski in vizualni stil, predvsem pa drastični prihranek investicije v primerjavi s samostojnim nastopom vseh oddelkov.

websi

x1

Filozofska fakulteta
Filozofska fakulteta

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.