Dinos film

Lastnik

Dinos d.d.

Ime projekta

Dinos korpo film

Opis projekta

Za družbo Dinos smo ob jubileju (70 let) izdelali promocijski material (korpo film, predstavitveno brošuro, poslovno mapo itd.), ki predstavlja vse aktivnosti, s katerimi se družba lahko predstavi in pohvali. Ves promocijski material, predvsem film, simbolizira tradicijo, poslanstvo in vizijo, povezano s politiko trajnostnega razvoja in strokovnim pristopom, sodobno tehnologijo predelave odpadkov ter z razvejano mrežo skladišč, kjer družba zagotavlja celostne rešitve ravnanja z odpadki. S tem pomembno prispeva k ohranitvi naravnih virov. Film bo igral veliko vlogo tudi na sejmih in na spletnem mestu.

Ciljne skupine

Obstoječi in potencialni poslovni partnerji

Sejmi

Šole

Mediji

scenarij Dinos

Glavne aktivnosti

Slika pove več kot 1000 besed. Film s svojim konceptom tvori zgodbo, ki predstavi Dinosov vsakdan in vse aktivnosti, s katerimi se podjetje ukvarja, da pride do končnih produktov: od zbiranja, prevoza in predelave odpadkov pa vse do prodaje surovin. Scenarij je zasnovan na način, da Dinos pospremi delavca skozi delavnik in skozi njegovo delo predstavi Dinosove produkte. S tem omogočimo gledalcu, da v polnosti razume dejavnost in dojame, kaj simbolizira ime Dinos (Dajmo Industriji Nazaj Odpadne Surovine). 

Enotna uporabniška izkušnja

Pripravo promocijskega materiala in korpo filma smo se lotili celostno s konceptom vizualne predstavitve storitev, kjer smo predvideli in vizualno poenotili vsak element, ki podjetje oz. blagovno znamko povezuje v celoto. 

Rešitve, ki prinašajo rezultate

Z videom smo učinkovito in prepričljivo očarali uporabnika ter ga čustveno vpletli. Z inovativnimi grafičnimi rešitvami in sodobno produkcijo filma smo storitve približali posameznikovemu vsakdanu, omogočili razumevanje in poznavanje dejavnosti in tako naredili družbo Dinos zanimivo. S tem smo omogočili večje zavedanje in pripadnost družbi ter njeno prepoznavnost.

projekcija Dinos filma
Mapa Dinos

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.