Tišina postaja vrednota prihodnosti

V digitalnem svetu smo prišli do točke, ko se vse več uporabnikov umika iz okolja, ki je prezasičeno z informacijami, push obvestili, glasovnimi sporočili ipd. Uporabniki so se začeli množično odjavljati iz novičarskih list, blokirati spletne oglase in celo zapuščati družbena omrežja.

Na drugi strani so se podjetja znašla pred velikim izzivom - na kakšen način ciljnim skupinam podajati vsebino, ko pa si uporabniki želijo manj interakcije, predvsem z digitalnimi mediji?

Trenutno stanje

V preteklem letu so bili objavljeni številni članki in raziskave o negativnih vplivih digitalne tehnologije na duševno zdravje, še posebej pri mladih. Kot odgovor na situacijo, v kateri smo se znašli, so zdravstvene organizacije v svetu pričele ozaveščati javnost o načinih, kako se zaščititi pred tovrstnimi vplivi. Angleška raziskava, ki je bila izvedena med srednješolci, je pokazala, da bi več kot 63 % učencev raje videlo, da družbena omrežja sploh ne bi obstajala, kar polovica generacije Z pa razmišlja o prenehanju uporabe le teh.

Na spremembo v obnašanju potrošnikov so se odzvala že prva podjetja s produkti in storitvami, ki naslavljajo tovrstno gibanje in dajejo uporabnikom več nadzora. Eden izmed takšnih produktov je Light phone, ki ponuja zgolj osnovne funkcije. Google in Apple pa sta predstavila orodja, ki omejujejo uporabo digitalnih tehnologij.


The Light Phone

Kaj nas čaka?

Uporabniki bodo v prihodnosti še bolj težili k manjši uporabi digitalne tehnologije in začeli dajati prednost relevantni vsebini, ki je vredna njihovega časa.

Organizacije bodo posledično primorane spremeniti načine doseganja ciljnih skupin, saj bodo spremembe vplivale na čas in kraj uporabe digitalnih orodij. Njihovo vedenje bo moralo postati bolj odgovorno s poudarkom na ustvarjanju produktov in storitev, ki so odgovor na uporabnikove potrebe in imajo zanje dodano vrednost. Hkrati pa bodo morala podjetja svoje produkte in storitve umestiti v celotni ekosistem in tako ciljno skupino obravnavati celovito.

Na strani podjetij je, da premislijo o svojih aktivnostih in kazalnikih ter poskušajo najti nove načine merjenja uspešnosti, ki niso nujno povezani s stopnjo vključenosti ciljne skupine. Namreč, le z upoštevanjem in spoštovanjem uporabnikov bodo podjetja lahko ohranila oz. si pridobila njihovo zaupanje, ki vodi v dolgoročni odnos.

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.