OGLAŠEVALCI VSE BOLJ ZAUPAJO DIGITALNEMU MARKETINGU

 

Pri brskanju na internetu sem prišla do zanimive raziskave o digitalnem oglaševanju, SoDA/Forrester Digital Outlook Survey. Intervjujali so pretežno marketing oddelke in marketinške agencije iz več kot 40 držav s šestih celin. Segment sodelujočih je viden na spodnjem grafu.

Slika 1: Delovni segment anketiranih

V primerjavi s predhodnjim letom se je za 24-ostotnih točk povečal delež anketiranih podjetij, ki so na strani naročnika. Porast pa pripisujejo dejstvu, da je veliko podjetij v marketing segmentu ustanovilo lastne digitalne oddelke. Podjetja/blagovne znamke se vedno bolj zavedajo, kako pomembna je digitalna trasformacija in kako pomembna je le-ta za nadaljnji razvoj in komunikacijo s ciljnimi skupinami.  Slovenska podjetja se ne morejo primerjati z velikimi marketing oddelki v svetovnem merilu, zato je trend v Sloveniji, da se število podjetij, ki za digitalno oglaševanje skrbijo sama, prepolavlja, podjetja pa se zatekajo k digitalnim agecijskim storitvam.

Po anketi sodeč vodstvo na višjih položajih kaže zelo veliko mero dovzetnosti do digitalnega marketinga, kar se vidi tudi pri deležu participantov.

Slika 2: Delovni naziv anketiranih 

Anketirane so bile vse vrste podjetij, zelo pomemben podatek pa je, da jih velik del (35-odstotkov) oglaševanju nameni manj kot 500.000 USD. Sem se uvrščajo tudi slovenska podjetja. V primerjavi z enormnimi budgeti za oglaševanje, so se le-ti v nekaj letih drastično zmanjšali, saj je trend digitalnega oglaševanje vplival na nižanje stroškov in višanje učinkovitosti oglaševanja in s tem merljivost le-tega. Nadalje napovedujejo, da bodo naložbe v digitalno oglaševanje naraščale, medtem ko se bodo naložbe v klasično oglaševanje še naprej drastično manjšale.

Slika 3: Letni budget namenjen oglaševanju

Zaradi preusmerjanja v digitalni marketing se je veliko klasičnih agencij v svetovnem merilu moralo prilagoditi in razviti digitalne oddelke, da so lahko ostajale konkurenčne in klijentom zagotavljale strateške prednosti.

Slika 4: Kako so strukturirane digitalne naloge med posameznimi agencijami

Ravno zaradi tega se velik del anketiranih agencij strinja, da je digitalno oglaševanje  strateška prioriteta, preko katere gradimo nova orodja  in platforme za oglaševanje klijentov. Prvotno se to dogaja zato, ker vedno več klijentov v svetovnem merilu budget fokusirano usmerja v digitalno oglaševanje in digitalne produkte, poleg tega pa nam hiter razvoj tehnologije in interneta omogoča nešteto možnosti hitrega, inovativnega in učinkovitega oglaševanja, z manjšimi finančnimi vložki in riziki.

Zaradi zgoraj opisanega, se je velik del agencij specializiralo za digitalni marketing in menijo, da je digitalizacija potrebna strategija rasti podjetja. Prav tako je razvidno, da se klijenti vedno bolj obračajo k digitalno specializiranim agencijam in jim vzporedno prepuščajo tudi pripravo in razvoj vsebine.

Slika 5: Digitalne izkušnje

Slika 6: Priprava vsebin

Zaključimo lahko, da ima slovenski trg digitalnega oglaševanja ogromen potencial, ki ga morajo podjetja (če ga še niso) začeti s pridom izkoriščati. Digitalni svet postaja vedno bolj stiščišče vsega (poslovno in zasebno), nove tehnologije nam omogočajo dostop do vedno več informacij, preko družabnih omrežij smo vedno bolj izpostavljen kupec, zato lahko prego digitalnega oglaševanja veliko bolj ciljano  in analitično dosežemo prave ciljne skupine.

Vir za vsebino in fotografije: http://www.sodareport.com/

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.