Nove smernice privolitev podeljevanja piškotkov

Evropski odbor za varstvo podatkov je posodobil svoje smernice glede privolitve podeljevanja piškotkov.

Pri podeljevanju piškotkov je precej pogosta praksa, da uporabniki privolijo v prejem piškotkov, ne da se tega zares zavedajo ali imajo glede tega izbiro.

Spletne strani so v taki primerih programirane na način, da:

  • uporabniku ob prihodu prikažejo zgolj pojavno okno, ki seznani s podeljevanjem, piškotki pa se podelijo takoj ali pa ob prvi aktivnosti (scrolling ali swiping),
  • ob prihodu seznanijo s podeljevanjem piškotkov, pri čemer sprejem slednjih pogojujejo za nadaljnje pregledovanje spletne strani (tako imenovani piškotni zid oziroma cookie wall).

Evropski odbor za varstvo podatkov je posodobil svoje smernice glede privolitve in dopisal, da taka privolitev ni prosto dana in posledično ustrezna – opozarjajo, da mora biti privolitev dana jasno, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno. Uporabnik mora imeti resnično izbiro.

Predlagamo vam, da preverite način podeljevanja piškotkov na vaši spletni strani in politiko po potrebi uskladite z novimi smernicami.

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.