Kako dobro upravljaš energetski sistem?

Oskrba z električno energijo prinaša tri ključne izzive: zanesljivost, nizkoogljičnost in stroškovna učinkovitost. Kako to doseči, katere vire energije, v kakšni kombinaciji in kdaj izbrati? Te izzive želimo predstaviti čim širši ciljni skupini.

Skupaj z GEN energija in ELES smo izdelali aplikacijo, s katero obiskovalca postavljamo v vlogo operaterja elektrarn, ki proizvajajo električno energijo iz različnih virov energije. Skozi simulacijo, v kateri mora zadovoljiti dnevnim potrebam po električni energiji (uporabljamo realne podatke o povpraševanju po električni energiji, obratovanju elektrarn, izpustih CO2, ceni itd. v Sloveniji), na praktičen in privlačen način ozaveščamo, kako posamezne odločitve vplivajo na zanesljivost in stroške oskrbe z električno energijo ter izpuste CO2, ki nastajajo pri njeni proizvodnji.

Od pasivnega pregledovanja informacij o energiji in energetiki tako prehajamo v aktivno vlogo, kjer obiskovalca postavimo pred izziv oskrbovanja mesta z električno energijo. Cilj je, da obiskovalec kar najbolje upravlja elektrarne in tako sledi dnevni porabi električne energije v Sloveniji. Njegova predhodna seznanjenost o prednostih in slabostih razpoložljivih virov energije oziroma tehnologij (elektrarn) seveda pomembno prispeva k njegovi uspešnosti pri simulaciji oskrbe mesta z električno energijo (izbor virov energije, izpusti CO2, cena za porabnike itd.).

Tako smo uspeli na zabaven in interaktiven način predstaviti izzive oskrbe z električno energijo in okrepiti razumevanje sicer zapletenega sveta energetike, ki ga v vsebinsko poglobljeno predstavljamo na spletnem stičišču o energiji in energetiki eSvet.si, katere sestavni del je tudi interaktivna energijska mešanica.

>> Preizkusi se kot upravljalec energetskega sistema

Zadnje na blogu!

Preberite, o čem pišemo

Partnerji nam zaupajo, ker vedno najdemo prijazne, intuitivne in strateške rešitve za končnega uporabnika. Dobrodošli, da vas navdušimo.